dinsdag 1 september 2015

Welkom op de blog van de levensbeschouwelijke vakkenWij hopen jullie hiermee een indruk te geven van wat we in de klas doen en vooral ook onze kernwaarden weer te geven en toe te lichten. Daarvoor heeft elke levensbeschouwing een eigen pagina.

Wil je weten wat een levensbeschouwing inhoudt? Elke leerkracht schreef een inleidende tekst als kennismaking op de rubriek van het eigen levensbeschouwelijk vak.

Soms doen we gezamenlijke activiteiten.

De aanleiding van deze samenwerking was dat onze inspecties samen met erkende instanties een paar jaar geleden overeengekomen zijn om een aantal gemeenschappelijke modules in het leerplan op te nemen.

Hun motto is: We hebben heel wat samen. En het anders zijn vraagt respect!

In deze lessen is het de bedoeling om op een open manier een gezonde interesse en nieuwsgierigheid op te wekken voor andere visies en levenswijzen. We leren leven met verschillen in en naast de eigen overtuiging.

Verschillen moeten gerespecteerd worden zonder te veroordelen. Dit is niet altijd evident... maar leidt ten volle naar het aanleren van respect voor andere meningen.

Door dialoog en samenwerking leren we anderen van binnenuit kennen, zodat kennis, inzicht, respect, empathie, verdraagzaamheid, ontmoeting en solidariteit toenemen.

Wij zijn zeer enthousiast over dit initiatief en we gaan ook met elkaar in dialoog over onze overtuigingen.

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." was ook een quote van Mahatma Ghandi.

In de rubriek “samenwerking” vind je meer over de projecten die wij organiseerden.

Wil je nog meer informatie over deze “interlevensbeschouwelijke modules” en hoe ze zijn ontstaan, surf dan naar:

Zedenleer              Rooms-Katholieke godsdienst           Islam
Juf Vera                Juf CĂ©lynn                                    Juf Ann